Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss. Styret for Manglerud og Høyenhall skolekorps er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres i korpsets digitale løsninger. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker innsyn: mhsstyret@skolekorpset.no

Formål og rettslig grunnlag

Personopplysninger om musikanter og deres foresatte behandles for å kunne drive korpset på en forsvarlig måte. På grunn av offentlig støtte er vi pålagt å føre medlemslister. Ved innmelding i korpset samtykker den/de foresatte i at personopplysningene om musikantene og deres foresatte lagres i korpsets medlemsregistre, regnskapsløsninger og kommunikasjonsløsninger, samt eventuelt til publisering av bilder og video. Vårt medlemsregister føres i følgende systemer:
  • Styreportalen: NMF sitt obligatoriske medlemsregister for korps knyttet til NMF
  • StyreWeb: Foreldre, uniforms- og instrumentregister
  • Spond: Arrangementsoversikt og kommunikasjon
  • Microsoft Office: Innmelding-, utmelding- og påmeldingsskjemaer, samt dokumentarkiv
  • eAccounting og Tripletex: Regnskap, inkludert omfatter innbetalinger av kontingenter og egenandeler.

Hvilke data behandles

Vi behandler de personopplysningene som du oppgir i innmeldingsskjemaet vårt, i tillegg til informasjon knyttet til dine aktiviteter i korpset. Det kan være påmeldinger, fravær, tilstedeværelse i forhold til arrangementer, lån av instrument/uniform, innbetalinger av kontingent, egenandeler for turer, eller liknende. Bilder og video av korpset kan lagres/publiseres på korpsets nettside og/eller kanaler i sosiale medier, hvis du har samtykket til dette. Samtykke til behandlingen gis ved innmelding i korpset.

Deling av data og samtykke til bruk av bilde

Vi deler ikke persondata med eksterne. Personer med verv får tilgang til personinformasjon som er relevant for vervet. Det kan for eksempel være styremedlemmer og dirigenter som har tilgang til medlemsregistrene, valgkomiteen og loppekomiteen som får kontaktinformasjon til alle foreldre. Instruktører får kontaktinfo til foresatte for deres musikanter. Medlemmer og deres foresatte har tilgang til noe personinformasjon gjennom Spond. Brukeren selv kan bestemme om personinformasjonen skal være synlig for alle medlemmer eller bare administratorer, se https://help.spond.com/nb/articles/25957-hvordan-skjule-kontaktinformasjon-fra-andre-gruppemedlemmer

Ved innmelding ber vi om samtykke til å kunne bruke bilder fra korpsets aktiviteter til å presentere korpset vårt. Vi vil alltid gjøre en vurdering av innholdet i forkant for å forsikre oss om at bildet gir et positivt inntrykk av både musikanter som er avbildet og korpset vårt. Samtykket kan når som helst trekkes ved å ta kontakt med styret: mhsstyret@skolekorpset.no

Cookies

Denne nettsiden bruker "Cookies", som er små datafiler plassert på din enhet hvis innstillingene i nettleseren din tillater det. Det kan være informasjon av typen ID, tidligere besøkte undersider og/eller informasjon. Det kan være: Sesjonscookies, sikkerhetscookies eller preferansecookies. Du kan aktivere eller deaktivere cookies i nettleseren din.

Personopplysningsloven (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) er innlemmet i personopplysningsloven i Norge. Den gir deg som registrert rettighet til å vite hvordan dine data blir behandlet og hva vi samler av data om deg. Den registrerte har rett til innsyn i alle persondata relatert til seg selv og sitt/sine barn i korpsets digitale løsninger. Den registrerte har krav på at feilaktig eller mangelfulle data skal rettes opp eller eventuelt slettes. Sletting av data skjer ved utmelding av korpset, når alt utestående er utkvittert.

Kontakt

Kontakt oss på: mhsstyret@skolekorpset.no
Postadresse: Manglerud og Høyenhall skolekorps Postboks 205 Manglerud, 0612 Oslo
Søk
Driftes av Styreportalen AS