Manglerud og Høyenhall skolekorps

Vil du bli med å spille med oss?


2. klasse: Knøttekorps

Velkommen med i Knøttekorpset! Vi har en gruppe på Mangerud skole og en gruppe på Høyenhall skole. Knøttene øver i AKS-tiden.

Fra 3. klasse: Aspirant - junior og hovedkorpset

3. klasse går i aspirantkorpset med øvelse tirsdag kl. 17:10-18:10. Juniorkorpset er for 4, og 5. klasse og øver tirsdag kl. 16:45-18:15. Hovedkorpset er for dem fra 6. kl til vgs og øver tirsdag klokken kl. 18:15-20:15, alt på Høyenhall skole.

Hvilket instrument liker du?

Hos oss får alle spille - alltid!

Søk
Driftes av Styreportalen AS